Tijdelijk station - Driebergen-Zeist
Verbouwing van stationsgebied Driebergen-Zeist

Tijdelijke voorzieningen verzachten de bouwoverlast. Als verrassend resultaat scoren deze tijdelijk voorzieningen al direct beter dan het oude bestaande station.

Halverwege de trap is een veel bezocht uitkijkpuntover ingericht. Dit geeft reizigers en passanten inzicht in de vorderingen en draagt bij aan begrip voor de overlast.

Toegankelijk station - Alkmaar
De nieuwe traverse van station Alkmaar is tot stand gekomen na visueel onderzoek naar de beperkte toegankelijkheid van het oude station. Na een indrukwekkende presentatie in de gemeenteraad van Alkmaar werd snel besloten tot start van de werkzaamheden.

Suggesties uit de presentatie en realisatiebeelden van de nieuwe traverse

Mijn station - Den Haag Hollands Spoor
Enkele creatieve voorstellen om meer binding te laten ontstaan tussen reizigers, omwondenden en hun station.

Ontmoetingstochten met veel aandacht voor lokale identiteit rondom het station.

Zondagochtend concerten onder de monumentale perronkap.
Merseyrail - Hamilton Square

Verbeteringen van de dagelijkse stationsbeleving.

Fragment van een nieuwe oriëntatiekaart in het onoverzichtelijke ondergrondse station.

Back to Top